Prázdninový provoz mateřských škol v Hořicích

Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ v úterý dne  4.6.2019 od 13.00 do 16.00 hodin. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích (všechny spádové obvody). Provoz mateřských škol bude během letošních hlavních prázdnin zajištěn následovně:

 

týden

1.7.-5.7.

8.7.-12.7.

15.7.-19.7.

22.7.-26.7.

29.7.-2.8.

5.8.-11.8.

12.8.-16.8.

19.8.-23.8.

26.8.-30.8.

otevřená MŠ

MŠ Husova

MŠ Husova

MŠ Pod Lipou

MŠ Pod Lipou

ZŠ a MŠ Na Daliborce

ZŠ a MŠ Na Daliborce

MŠ Na Habru

MŠ Na Habru

všechny MŠ