Prázdninový provoz mateřských škol v Hořicích

Sdělujeme rodičům dětí, že zápis na prázdniny proběhne na všech hořických MŠ ve čtvrtek dne  4.6.2020 od 13.00 do 16.00 hodin. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích (všechny spádové obvody). Provoz mateřských škol bude během letošních hlavních prázdnin zajištěn následovně:

 

provoz