Přehled prázdninových rekonstrukcí v naší škole

Datum konání akce

Rekonstrukce sociál. zařízení (budova ZŠ - celá severní část)

V přízemí a prvním patře školy byla z rozpočtu města kompletně zrekonstruována stávající, hygienicky i technicky nevyhovující a dožilá sociální zařízení pro žáky i učitele, která sloužila bez větších změn a úprav už od začátku 80. let 20. století. Byly vybourány příčky, obklady, dlažby i staré rozvody potrubí, byly provedeny nové rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace. Dále osazeny nové obklady, dlažby, zařizovací předměty – umyvadla, vodovodní baterie, pisoáry, WC a systémové dělící stěny. Na stropech jsou instalovány nové zavěšené kazetové podhledy a byly namontovány i nové dveře a mnoho dalších drobností.
- dodavatel stavebních prací - HC stav s.r.o. Libišany
- termín realizace - červenec - srpen 2020
- cena dle smlouvy – 1.784.222,44 Kč včetně DPH


Jazyková učebna
Od základů byla vybudována nová moderní učebna jazyků a výpočetní techniky. Provedena výměna podlahové krytiny, rekonstrukce rozvodu vody i elektroinstalace, dálkově ovládané zastínění učebny. V učebně bylo vybudováno 24 pracovních míst pro žáky v podobě tzv. „hnízd“ a pracovní stanice pro učitele. Součástí rekonstrukce byla také instalace ozvučení učebny a interaktivní tabule.
- dodavatel stavebních prací - HC Stav s.r.o. Libišany
- dodavatel IT techniky - AV MEDIA a.s.
- konečná cena - 2.622.502,51,- Kč včetně DPH.
- zdroj financování: 90% IROP, 10% škola


Stavební úpravy sociál. zařízení pro bezbariérové WC ZŠ a MŠ Na Daliborce (budova ZŠ)
V přízemí školy bylo vybudováno nové prostorné bezbarierové sociální zařízení pro žáky. Byly vyzděny nové příčky, obklady, dlažby, provedeny nové rozvody vody, kanalizace i elektroinstalace a následně namontovány zařizovací předměty – tj. umyvadlo, vodovodní baterie a WC s madly byly osazeny novými širokými dveřmi atd.
- dodavatel stavebních prací - HC stav s.r.o. Libišany
- termín realizace - srpen 2020
- cena dle smlouvy - 202.429,37 Kč včetně DPH
- zdroj financování: 90% IROP, 10% škola

Vložil/aJan Sezima – 7. září 2020