Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty

Kategorie

Číslo výzvy: 02_22_002
Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0007958
Název projektu: Vzdělávání pro všechny IV - Operační program Jan Amos Komenský
Číslo jednací projektu: MSMT-24889/2022-2
Rozpočet: 2 419 500,00 Kč
Termín realizace: 01.04.2023-31.03.2025

Zvolené aktivity

Školní psycholog ZŠ – ve výši úvazku 0,4/měsíc

Speciální pedagog ZŠ – ve výši úvazku 0,1/měsíc (4 hod./týd.)

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ (189 jednotek)

Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (11 jednotek)

Školní asistent v MŠ - ve výši úvazku 0,5/měsíc

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ (16 jednotek)

Inovativní vzdělávání dětí v MŠ (1 jednotka)

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD ( 59 jednotek)

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD (6 jednotek)

 

doucovani

logo

Projekt z fondů EHP a Norska 2014-2021
Program Zdraví
Realizátor projektu: PPP a SPC KHK
Doba realizace: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2024

Název projektu

Posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností

Účel projektu

Projekt ve svých aktivitách přispívá ke zlepšování zdraví dětí a dospívajících a napomáhá rozvoji individuálního potenciálu jedinců a jejich schopnosti zvládat a ovlivňovat změny.

irop

Od 1.4.2021 – 31.3.2023 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělání pro všechny III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019958, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit.

Celková výše podpory činí 857 298,- Kč.

 

 

irop

 

Zkvalitnění infrastruktury základních ŠKOL – VYBUDOVÁNÍ počítačové učebny v Základní škole Na Daliborce Hořice

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004339

Příjemce dotace: Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice

Výzva: 47. výzva – Infrastruktura základních škol

Specifický cíl: SC 2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení


Celkové náklady:   3 239 098,00

Dotace:                   2 833 513,20 Kč

 

Stručný popis projektu

Projekt je zacílen na modernizaci výuky jazyků na ZŠ Na Daliborce Hořice prostřednictvím vybudování nové multimediální učebny. Součástí projektu je také posílení bezbariérovosti školy a zvelebení školní zahrady.

 

Doba realizace projektu je do 7. 9. 2021

 ikea

 

Účast na výzvě pro ekoškoly ,,Měníme školu s IKEA"...lepší život pro všechny , kde byla naše MŠ vybrána mezi prvních deset projektů v rámci tématu ..odpady s projektem ,,plastopůst".

Celková výše dotace 10.000,- Kč ( zakoupeny nádoby na tříděný odpad a kompostér)

 

Od 1.8.2020 do 31.7.2021 je naše škola realizátorem programu 20SMVU1- Rozvoj podmínek pro vzdělávání  - Inovace ve vzdělávání. 20SMV11 Polytechnická výchova a vzdělávání -zázemí pro rozvoj manuálních schopností dětí MŠ Na Daliborce.

Celková výše dotace činí 30.000,- Kč

logo

 

Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011747, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Celková výše podpory činí 1.506.377,- Kč.

 

logo

Od 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003690 s názvem "Vzdělávání pro všechny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a sociální integrace dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí 1.007.480,- Kč

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu 17SMV04-0009 - Založení kroužku mladých včelařů v Hořicích, který je spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Celková výše dotace činí 20.000,- Kč