Projekty

Kategorie

mmr

 

Od 1.3.2020 – 30.9.2021 je naše instituce realizátorem projektu v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) ve výzvě č. 47 "Infrastruktura základních škol (SVL)" s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004339 "Zkvalitnění infrastruktury základních škol - vybudování jazykové učebny v Základní škole Na Daliborce, Hořice". Finanční prostředky budou využity na vybudování moderní jazykové/počítačové učebny, zvýšení bezbariérovosti budovy, vybudování bezbariérového WC a výsadbu dřevin na prostranství před školou.

 

Celková výše 90 % podpory činí 2.676.096,- Kč.

 

 

 

logo

 

Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „Vzdělávání pro všechny II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011747, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, na zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a na zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

Celková výše podpory činí 1.506.377,- Kč.

 

logo

Od 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003690 s názvem "Vzdělávání pro všechny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a sociální integrace dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí 1.007.480,- Kč

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu 17SMV04-0009 - Založení kroužku mladých včelařů v Hořicích, který je spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Celková výše dotace činí 20.000,- Kč