Projekty

Kategorie

logo

Od 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 je naše škola realizátorem projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003690 s názvem "Vzdělávání pro všechny", který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a podpory rovného přístupu ke kvalitním programům školního rozvoje, k primárnímu vzdělávání a rovněž možnostem formálního a neformálního vzdělávání, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích, zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a sociální integrace dětí a žáků.

 

Celková výše podpory činí 1.007.480,- Kč

 

 

Od 1.9.2017 do 31.8.2018 je naše škola realizátorem projektu 17SMV04-0009 - Založení kroužku mladých včelařů v Hořicích, který je spolufinancován z dotačního fondu Královéhradeckého kraje.

 

 

 

Celková výše dotace činí 20.000,- Kč