Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání 2019/2020

Datum konání akce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů takto:   
         
Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2019/2020 přijímají 
k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává 
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice
Registrační číslo     
   
1 135 2019   Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 29. 4. 2019
2 136 2019    
3 137 2019   Sejmuto dne:  
4 138 2019    
5 139 2019   Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 29. 4. 2019
6 140 2019    
7 141 2019   Sejmuto dne:  
8 142 2019    
9 143 2019    
10 144 2019    
11 145 2019    
12 146 2019    
13 149 2019    
14 150 2019    
15 151 2019    
16 152 2019    
17 153 2019    
18 154 2019   Mgr. Jan Sezima
19 155 2019   ředitel školy
20 156 2019    
21 157 2019    
22 158 2019    
23 159 2019    
24 160 2019    
25 162 2019   Razítko a podpis:
26 163 2019    
27 164 2019    
28 166 2019    
29 167 2019    
30 168 2019    
31 169 2019    
32 171 2019    
         
         
Rozhodnutí o odkladu začátku povinné školní docházky
         
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 37, § 165 odst. 2 písm. c) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád 
v platném znění, ve věci žádosti o odklad začátku povinné školní docházky takto:
         
Zákonný zástupce podal podle ustanovení § 37 školského zákona žádost o odklad začátku povinné
školní docházky. Po zvážení všech skutečností uvedených ve zprávách o vyšetření dítěte 
ředitel školy rozhodl takto:    
         
Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se povoluje
odklad začátku povinné školní docházky o jeden školní rok.
         
         
Registrační číslo     
   
1 147 2019    
2 148 2019    
3 161 2019    
4 165 2019    
5 170 2019    
Vložil/aJan Sezima – 29. duben 2019