Seznam učitelů a kontakty

Konzultace jednotlivých pedagogů budou probíhat po předchozí domluvě s učitelem na telefonním čísle školy.

Seznam pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice

Učitelé ZŠ

 

Kontaktní e-mail

1 Mgr. Bičišťová Eva 1.B e.bicistova@nadaliborce.cz
2 Mgr. Cardová Gabriela 2.A g.cardova@nadaliborce.cz
3 Mgr. Červená Simona   s.cervena@nadaliborce.cz
4 Mgr. Čiháková Václava 9. v.cihakova@nadaliborce.cz
5 Mgr. Dvořáková Markéta 8. m.dvorakova@nadaliborce.cz
6 Mgr. Dytrychová Lenka 6.B l.dytrychova@nadaliborce.cz
7 Mgr. Hornová Marcela 1.A m.hornova@nadaliborce.cz
8 Mgr. Kašparová Kateřina   k.kasparova@nadaliborce.cz
9 Bc. Klapilová Lenka 4.A l.klapilova@nadaliborce.cz
10 Bc. Langrová Kateřina 4.B k.langrova@nadaliborce.cz
11 Mgr. Lejsková Jana 7.B j.lejskova@nadaliborce.cz
12   Makarenko Iryna   i.makarenko@nadaliborce.cz
13 Mgr. Moravcová Kristýna 3. k.moravcova@nadaliborce.cz
14 Mgr. Něníčková Milena   m.nenickova@nadaliborce.cz
15 Mgr. Peterková Lenka   l.peterkova@nadaliborce.cz
16 Mgr. Sezima Jan ředitel školy j.sezima@nadaliborce.cz
17 Mgr. Sůva Tomáš 7.A t.suva@nadaliborce.cz
18 Mgr. Štěpánková Lada zástupkyně ředitele l.stepankova@nadaliborce.cz
19 Mgr. Šťovíčková Petra 2.B p.stovickova@nadaliborce.cz
20 Mgr. Válková Šárka 6.A s.valkova@nadaliborce.cz
21 Mgr. Vítková Lenka    
22 Mgr. Vrabcová Soňa 5. s.vrabcova@nadaliborce.cz

Asistent pedagoga ZŠ

1 DiS. Antony Eva   e.antony@nadaliborce.cz
2   Šulcová Dana   d.sulcova@nadaliborce.cz
Speciální pedagog        
1 Mgr. Skořepová Radka   r.skorepova@nadaliborce.cz

Učitelé MŠ

 
1   Jínová Květa   k.jinova@nadaliborce.cz
2   Kavanová Kateřina   k.kavanova@nadaliborce.cz
3   Moličová Martina   m.molicova@nadaliborce.cz
4 Mgr. Sochorová Lenka vedoucí uč. MŠ l.sochorova@nadaliborce.cz
5   Vlková Hana   h.vlkova@nadaliborce.cz
           
Školní asistent MŠ        
1   Militká Kateřina   k.militka@nadaliborce.cz

Vychovatelé ŠD                     

 
1 Bc. Bartoníčková Lenka   l.bartonickova@nadaliborce.cz
2   Horáčková Jarmila   j.horackova@nadaliborce.cz
3 Mgr. Sirotková Petra   p.sirotkova@nadaliborce.cz
4   Vojtěchová Hana ved. vych. ŠD h.vojtechova@nadaliborce.cz