Sochy

Datum konání akce

Milí přátelé výtvarného umění,

i přesto, že mi stále ještě posíláte obrázky soch, musela jsem již tento oddíl našeho dokumentu ukončit.

Shromáždilo se mnoho krásných fotek. Většina z vás dokázala správně zařadit sochy, busty, pamětní desky, obelisky. Dokázali jste roztřídit sochy na figurální, abstraktní, sousoší, sochy multimediální, našli jste také pouliční umění.

To vše svědčí o tom, že jste pozorně procházeli naše město i jeho okolí a skutečně jste si všímali, jaká krása je kolem nás.

Měli bychom si nyní povídat o tom, komu jsou tyto předměty určeny, proč jsou umístěny právě tam, kde jsou, komu nebo čemu slouží, ale to si budeme muset nechat na příští školní rok.

Vybrala jsem tedy na ukázku  zlomek fotek, které mi přišly něčím zajímavé.  V mém archivu však zůstávají fotografie všechny a já se těším, jak s nimi od září budeme pracovat.

Vložil/aJan Sezima – 8. červen 2020