Výsledky zápisu do 1. třídy

Datum konání akce

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme v naší škole 1 první třídu o 24 žácích. Třídní učitelkou bude Mgr. Soňa Vrabcová, podrobné informace budou rodičům sděleny v nejbližší době osobním dopisem. Moc se na nové prvňáčky těšíme!

         
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů takto:   
         
Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2020/2021
  přijímají k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice
Registrační číslo     
   
1 190 2020   Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 4. 5. 2020
2 191 2020    
3 192 2020   Sejmuto dne:  
4 194 2020    
5 195 2020   Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 4. 5. 2020
6 196 2020    
7 198 2020   Sejmuto dne:  
8 203 2020    
9 204 2020    
10 206 2020    
11 215 2020    
12 218 2020    
13 219 2020    
14 220 2020    
15 221 2020    
16 222 2020    
17 227 2020    
18 228 2020   Mgr. Jan Sezima
19 229 2020   ředitel školy
20 230 2020    
21 232 2020    
22 238 2020   Razítko a podpis:
23 239 2020    
24 240 2020    
         

 

Přerušení správního řízení o odkladu povinné školní docházky
                 
Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,
rozhodl podle ustanovení § 64 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve věci   
žádosti o odklad povinné školní docházky takto:          
                 
Uchazečům  pod tímto registračním číslem ředitel školy přerušuje správní řízení     
o odkladu povinné školní docházky do doby nutné k zajištění potřebných    
náležitostí žádosti - doporučujícího posouzení školského poradenského zařízení    
a odborného lékaře nebo klinického psychologa.          
                 
                 
Registrační číslo    Veřejně vyvěšeno v Hořicích dne: 4. 5. 2020
           
1 188 2020            
2 217 2020            
3 223 2020            
4 224 2020   Elektronicky vyvěšeno v Hořicích dne: 4. 5. 2020
5 231 2020            
6 236 2020   Sejmuto dne:        
7 237 2020            
8 241 2020            
                 
Mgr. Jan Sezima     Razítko a podpis:      
ředitel školy              
                 
Vložil/aJan Sezima – 4. květen 2020