Zápis do 1. tříd - ZMĚNA!

Datum konání akce

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:

Zápis do 1. tříd bude v letošním školním roce probíhat bez osobní přítomnosti ve škole, v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020 níže uvedeným způsobem:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy (dbdmp3c),
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu posta@nadaliborce.cz
  3. poštou na adresu školy, podepsanou zákonným zástupcem,
  4. osobní podání: Každý všední den od 8 do 12 hodin v kanceláři školy. V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Ve dnech původně plánovaného zápisu lze podat žádost také v ředitelně školy:

Čtvrtek 23.4.2020 od 14 do 18 hodin

Pátek 24.4.2020 od 14 do 16 hodin

 

Formulář žádosti o přijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky ZDE

k žádosti přiložte prostou kopii rodného listu dítěte (bude bezprostředně po ověření údajů skartována)

 

Informace k organizaci zápisu ZDE

Kritéria přijetí ZDE

Školní zralost ZDE

Více viz http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

zápis

Vložil/aJan Sezima – 25. únor 2020