Znovuotevření školy 25.5.2020 - aktuální informace

Datum konání akce

Vážení rodiče, v pondělí dne 25.5.2020 dochází ke znovuotevření školy žákům prvního stupně. Výuka se uskuteční ve všech jednotlivých třídách (homogenních skupinách do 15 žáků) s třídní učitelkou vyjma třídy 4.A, ve které bude nadále probíhat pouze distanční vzdělávání. Pro již zapsané zájemce je zajištěno školní stravování a odpolední zájmové vzdělávání (družina) do 16 hodin. Níže jsou k nahlédnutí Informace ke znovuotevření naší školy, obecná Metodika MŠMT znovuotevření základních škol a Čestné prohlášení, které je nutné předat třídní učitelce v pondělí 25.5. jako podklad pro přijetí k prezenční výuce.

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ NAŠÍ ŠKOLY

METODIKA ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOL MŠMT

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Vložil/aJan Sezima – 5. květen 2020