Sedmá třída (A)

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2013
Ročník
7

Etická výchova - závěrečné shrnutí besed

Datum konání akce

Ve školním roce 2019/2020 jsme ve třídě 7.A absolvovali cyklus 4 přednáškových besed z etické výchovy pod vedením paní Mgr. Petry Stránské. V kolektivu jsme měli obrovské problémy se vzájemným respektem. Na II. stupni jsme se setkali se šikanou i kyberšikanou. Dětem dělaly potíže navázat kamarádské a mezilidské vztahy. Proto jsme jako třídní učitel zvolil tato setkávání.

Vložil/aTomáš Sůva – 12. únor 2020

Rychlý špunty do etiky...:-)

Datum konání akce

O třídnické hodině jsme stylově přivítali Nový rok 2020 bouchnutým šampaňským. Páťa, náš nový spolužák, jenom zíral... :-) Ve středu jsme pak absolvovali další z tematických přednášek etické výchovy, tentokrát na téma PŘÁTELSTVÍ. Dlouho jsem se takhle dobře nenasmál... Parádní výkon, díky...:) Navíc, paní přednášející nás pochválila za příjemnou atmosféru a za to, jaký pokrok jsme udělali... :-) GOOD WORK

Vložil/aTomáš Sůva – 8. leden 2020