Třetí třída

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2017
Ročník
3

Pracujeme společně

Třídy
Kategorie
Datum konání akce

Učíme se spolupracovat, řídit se psanými pokyny, vyhledávat informace, pracovat s nimi, prezentovat je ve skupině i před třídou, hodnotit své výkony......

Vložil/aKristýna Moravcová – 14. leden 2020