Třetí třída (B)

Jedinečný identifikátor třídy
1B/2016
Ročník
3

Beseda o nevidomých

Datum konání akce

Zážitkový seminář o nevidomých ve spolupráci se Světluškou.

V první části se děti dozvěděly o životě nevidomých a v druhé části si mohly vyzkoušet některé činnosti "poslepu". 

Vložil/aLucie Westfálová – 17. duben 2019