Přejít k hlavnímu obsahu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2021/2022 bude v letošním školním roce probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.  Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května 2021.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit v době od 2. do 16. 5. 2021 následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy dbdmp3c,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: posta@nadaliborce.cz
  3. zasláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ na Daliborce, Hořice, Žižkova 866, 508 01 Hořice
  4. osobním podáním pouze v úterý  11. 5. 2021 v době od 9 do 16 h v budově mateřské školy Žižkova 811, Hořice

Zvolíte – li   možnost 1— 3   žadatel musí doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem
  • kopii rodného listu dítěte (bude součástí spisu)

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitel na obecním (městském) úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zvolíte–li možnost 4   žadatel musí  doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem (potvrzení lékařem se netýká předškolního vzdělávání)
  • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  kontraindikaci.

Zastupuje–li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Prosíme Vás o vyplnění emailové adresy na žádosti. Na email Vám bude zasláno registrační číslo (v seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí). Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít možnost v pondělí 17. 5. 2021 v době od 13 do 15 hod. v kanceláři ZŠ na adrese Žižkova 866, Hořice.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do konce května 2021 na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy:  www.nadaliborce.cz

V příloze: žádost o přijetí, povinné předškolní vzdělávání kritéria přijetí, vyhláška školské obvody.

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Povinné předškolní vzdělávání

Kritéria přijetí

Vyhláška města - školské obvody MŠ (spádové obvody)