Přejít k hlavnímu obsahu

Všechny aktuality

Provoz školy od 17. května 2021

Datum konání akce

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021

  • Na základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
  • V krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace, v ostatních krajích pokračuje rotace tříd 2. stupně
  • Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin.
  • Žáky testuje společnost Safres Group s.r.o. 1 x týdně AG testy vždy v pondělí (žáci 1. stupně vstupují do školy hlavním vchodem, žáci 2. stupně ze dvora do šaten v suterénu…

Adaptační den na II. stupni

Datum konání akce

Na II. stupni se dnes v rámci rotační výuky poprvé objevili další žáci a aby se jim lépe zvykalo, třídní učitelky si pro ně připravily ve spolupráci s ŠPP "adaptační den." Po kolektivních hrách ve třídě jsme využili krásného počasí a vyšli ven. Šesťáci si to namířili přes Chlumy na zmrzku, sedmáci opékali buřtyve Vlčí skále a 8.A to zakempila v lomu U sv. Josefa. Všechno špatné, co odvála D.V. jsme samozřejmě hodili do ohně. :-)

První den ve škole pro žáky 2. stupně

Datum konání akce

Žáci na Daliborce se vrátili do školních lavic podle vlastního scénáře

Přechod na distanční výuku byl velkou změnou pro všechny. Pro učitele, pro rodiče a hlavně pro děti, žáky naší školy. Ti nyní zažívají další velkou změnu. Vrací se zpátky do školy. Žáci druhého stupně po dlouhých 5 měsících. "Na co se těší?" "Z čeho mají obavu?" "A jak by si představovali svůj ideální první školní den?" Na to jsme se na ZŠ a MŠ Na Daliborce v Hořicích rozhodli zeptat přímo jich, a to formou anonymního dotazníku. Dotazník se snažil zmapovat hned několik oblastí:

- prožívání distanční výuky (Co dětem vyhovuje, nevyhovuje nebo je dokonce stresuje?...). 

- oblast motivace (Jak se děti motivují při práci z domova? Jaké techniky využívají a jak si práci organizují? A do jaké míry jsou závislé na pomoci …

Výsledky zápisu do prvních tříd pro rok 2021/2022

Datum konání akce

Vážení rodiče, níže zveřejňujeme výsledky zápisů do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. V první tabulce naleznete registrační čísla přijatých žáků, ve druhé seznam žáků, kterým jsme vyhověli s odkladem školní docházky. V novém školním roce otevíráme 2 první třídy. Schůzka pro rodiče, děti a třídní učitele se uskuteční na začátku června, všichni přijatí žáci budou obesláni zvacím dopisem. Pro aktuální informace sledujte rovněž naše webové stránky. Děkujeme za přízeň a důvěru, kterou v naší školu máte a těšíme se na spolupráci. Mgr. Jan Sezima, ředitel školy.

přijatí

Pravidla prezenční výuky od 3. 5. 2021

Datum konání akce

3. května nastoupí k prezenční rotační výuce žáci 2.B, 3.B, 5.A, 5.B + žáci druhého stupně 7.B, 8.B a 9. tř., ostatní třídy distančně.

Budova školy se v pondělí a ve čtvrtek otevírá už v 7:15, využijte prosím možnosti dřívějšího příchodu k zajištění plynulého testování antigenním testem stěrem z úst společností Safres Group s.r.o.

Ve školní budově žáci nosí roušku ČSN EN ISO 14 683 (z lékárny), nanoroušku nebo respirátor třídy FFP2 (KN95).

Žáci se učí PODLE STÁLÉHO ROZVRHU v homogenní skupině (nesmí se mísit).

Při HV nadále platí zákaz zpěvu, při TV jsou od 3. 5. nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), a to BEZ ROUŠKY dle obecně platných mimořádných opatření.

Žáci prvního stupně jsou při prezenční výuce…

Příměstské tábory 2021

Datum konání akce

 

tabory

Podrobné informace k příměstským táborům naleznete ZDE

Závazná přihláška ZDE

 

Den Země v našem podání

Datum konání akce

vjzvPecka, jako vždy :-)

Den Země

Datum konání akce

Děkujeme školnímu parlamentu za skvěle připravený projekt Den Země.

Dubnová výzva Komixák vyhodnocena!

Datum konání akce

Děti navštěvující školní Klub deskových her, Čtenářský klub nebo kroužek Psaní deseti se zapojily do dubnové výzvy Komixák. Soutěž o ten nejlepší a nejoriginálnější kousek na I. stupni vyhrála Emmička Kuželová ze 2.A, královnou komiksu na II. stupni se stala Eliška Kučerová z 8.B. S nelehkým úkolem si ale všichni poradili znamenitě, a proto si všichni zaslouží odměnu, kterou jim předá ředitelka soutěže Eva Antony. Gratulujeme!

Prevence sextingu a kybergroomingu DISTANČNĚ

Datum konání akce

V osmé Á jsme dneska měli onlajn přednášku na Kyberprostor. Tématem byl sexting a kybergrooming. PREVENCE DISTANČNĚ, a to přímo s kolegy z SPC Jičín!

TV na vzduchu

Datum konání akce

Tělocvik na vzduchu jsme si užili.