Přejít k hlavnímu obsahu

Všechny aktuality

Deváťáci se loučí

Datum konání akce

Krásný program si letošní deváťáci připravili pro své spolužáky z druhého stupně, rodiče a učitele. V Biografu Na Špici se v dopoledních hodinách rozloučili videoprezentací, zavzpomínali na 9 let svého studia na Daliborce a představili svoje medailonky. Poděkování učitelům a řediteli školy se rozloučili, oko nezůstalo suché... Přejeme našim deváťákům, ať se jim daří a naplní všechny svoje tužby a očekávání. Hodně štěstí!9

Slavnostní zakončení školního roku na hořické radnici

Datum konání akce

Slavnostní rozloučení se žáky prvního stupně naší školy se konalo v sále hořické radnice 29. 6. v dopoledních hodinách. Postupně se představily jednotlivé třáídy, byly oceněni nejúspěšnější žáci - a že jich bylo :o) V průběhu programu byli oceněni nejlepší sběrači papíru, kterými se stali s celkovými 1.277 kg za II. pololetí! žáci 1.B. Diplom jim předala osobně zástupkyně firmy NAPOS, která papír dále zpracovává - paní Ivana Jansová. Nejvíce víček od PET láhví (27.639 ks!) zase nasbírala s celou svojí rodinou žákyně 4.B Anežka Danielová. Soutěž v počtu nachozených km na pochodu Žižkův štít výhrála třída 3.A. V závěru dopoledne byl zástupcům Domova bez bariér - Hořice předána polovina z výtěžku ze školního jarmarku ve výši 20.944,- Kč. Bude smysluplně využita na provoz domova a v září proběhne společné setkání…

Rozloučení se školním rokem

Datum konání akce

Třetí den posledního týdne školního roku jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem 2021 - 2022. Získali jsme odměnu za druhé místo ve sběru papíru. Už se moc těšíme až z nás budou druháčci. :)

Sportovní den

Datum konání akce

Druhý den posledního školního týdne jsme aktivně sportovali. Místní fotbalisté připravili pro děti skvělý sportovní den. V podstatě jsme se nezastavili.

https://gabica.rajce.idnes.cz/Sportovni_den_2/

 

Ochrana člověka za minořádných událostí

Datum konání akce

Dnešní slunečný den jsme si vyzkoušeli evakuaci. A zvládli jsme ji na jedničku za tři minuty!

Ve spolupráci s firmou SAFRES jsme dětem připravili krásný program.

Popovídali jsme si o úrazech, jak je ošetřit. Vyzkoušeli jsme si jak ránu zalepit nebo obvázat. 

Také už víme jak se zachovat pokud najdeme člověka v bezvědomí.

Při masáži srdce jsme zjistili, jak je náročná a ne každý z nás by ji zvládl. 

Prohlídka sanitky, jejího vybavení na závěr byla odměnou. Změřili jsme si saturaci, krevní tlak a vyzkoušeli znehybnění po zranění.

Na závěr sanita zablikala a zahoukala. Pak jsme se každý věnovali programu se svoji třídní učitelkou. 

Tak ať nás ty zranění míjí a jsme všichni zdraví!

No a zmrzlina nebo ledová tříšť byla odměnou v horku asi pro…

Branný den

Datum konání akce

První den posledního školního týden jsme se věnovali ochraně člověka za mimořádných událostí. Už víme, co znamenají slova - evakuace a resuscitace, umíme si ošetřit malou ranku a zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla - první pomoci, policie a hasičů. Nejvíce se nám líbila prohlídka sanitního vozu. 

https://gabica.rajce.idnes.cz/Branny_den_3/

 

Workshop - SUPŠSK, Hořice

Třídy
Datum konání akce

V pátek jsme navštívili Střední uměleckoprůmyslovou školu sochařskou a kamenickou, Hořice, která pro žáky našich základních škol připravila velmi zajímavý workshop. Děti si mohly vyzkoušet virtuální realitu a opracování kamene. Děkujeme organizátorům za skvělou péči i přichystané dobroty. Žáci byli nadšeni!!!

Turistikou ke zdraví

Datum konání akce

Páteční den patřil turistické vycházce po naučné stezce. Cestou jsme se posilnili nasbíranými borůvkami.

https://gabica.rajce.idnes.cz/Turistikou_ke_zdravi/

 

PŘEDPRÁZDNINOVÉ POSEZENÍ

Datum konání akce

Čtvrteční odpoledne jsme prožili s rodiči. Předvedli jsme malou část toho, co jsme se naučili, zatancovali a zazpívali. Připravili jsme i pohoštění a ukázalo se, že mezi námi jsou i šikulové, kuchtíci. 

https://gabica.rajce.idnes.cz/POSEZENI/

 

Dopravní hřiště

Kategorie
Třídy
Datum konání akce

Ve čtvrtek jsme se vypravili na dopravní hřiště. Nejprve jsme si zopakovali pravidla silničního provozu teoreticky, poté hned prakticky venku na hřišti. Závěrem si děti ověřily své znalosti testem, dle jehož výsledku  pak získaly "řidičský průkaz" pro cyklisty. 

Přírodověda venku

Třídy
Datum konání akce

Poslední hodinu přírodovědy jsme strávili opakováním znalostí lidského těla v parku.

Poslední sběr papíru tento týden!

Datum konání akce

Od čtvrtka 23. 6. do pondělí 27. 6. bude u školy opět přistaven kontejner na sběr papíru.

 

papír