Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty

Informace o našich projektech ve škole i mimu školu, ať už trvají jedno dopoledne nebo celý školní rok.

Umíme pracovat rukama!

Datum konání akce

Přestože nám letošní školní rok moc nepřál, v jeho závěru jsme se se žáky 7. tříd v rámci povinně volitelného předmětu praktické činnosti zabývali truhlářským řemeslem. Řezali jsme, brousili, vrtali, šroubovali a nakonec vyrobili krásné budky pro sýkorky, které si jejich autoři odnesli domů, aby je vyvěsili na svých zahrádkách a pomohli tak zahnízdit užitečným sýkorkám, rehkům a dalším druhům užitečných ptáků. JS

Vložil/aJan Sezima – 23. červen 2021

Společný projekt MŠ a ZŠ „Nech brouka žít“

Datum konání akce

Po návratu žáků z distanční výuky byl uskutečněn projekt pro děti z mateřské školy a žáky 1. – 6. ročníku. V tomto náročném období pro žáky i učitele nastudovala každá třída život konkrétního druhu hmyzu. Z nashromážděných informací a obrázků vytvořily děti plakát a jako bonus zhotovily originální 3D modely zkoumaného hmyzu. Naši školu teď zdobí neuvěřitelné výtvory! Všem zúčastněným patří velký dík!

Vložil/aJan Sezima – 22. červen 2021