Přejít k hlavnímu obsahu

Projekty

Informace o našich projektech ve škole i mimu školu, ať už trvají jedno dopoledne nebo celý školní rok.

Sportovní den

Datum konání akce

V rámci sportovního dne jsme vyrazili do přírody. Nejprve jsme si zahráli různé pohybové hry, a poté nás čekal postřehový závod. Děti běhaly po vyznačené trase a hledaly skryté obrázky. Po zvládnutí trasy, při které spolupracovaly ve dvojicích, si mohly za odměnu opéci přinesenou uzeninu. Den jsme si náramně užili.

Vložil/aKristýna Moravcová – 29. červen 2023

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Datum konání akce

Projektový den jsme zahájili programem firmy Safres, který nás každoročně zábavnou formou vzdělává v oblasti zdravovědy. Poté jsme pokračovali dopravní výchovou, připomněli jsme si pravidla silničního provozu s dopravními značkami. Nakonec jsme se zabývali prostřednictvím PC programu bezpečnou cestou do školy.

Vložil/aKristýna Moravcová – 29. červen 2023