Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Zápis do prvních tříd 2022

Datum konání akce

Děkujeme všem, kteří mají v naši školu důvěru a ve dnech 21. a 22. dubna přišli se svými dětmi k zápisu do 1.třídy. K zápisu se dostavilo celkem 57 dětí, po odkladu školní docházky se zapsalo 42 z nich, děti budou rozděleny do dvou tříd.

Třídní schůzky a konzultace s učiteli

Datum konání akce

Třídní schůzky a individuální konzultace s učiteli se konají prezenčně ve škole ve čtvrtek 28. dubna 2022 pro rodiče žáků 1. stupně od 16 hodin, pro 2. stupeň od 17 hodin.

 

tabule

Daliborka sčítá kilometry!

Datum konání akce

Připojte se k aktuální výzvě našeho školního parlamentu! Výzva pro žáky, žákyně, jejich sourozence, rodiče i prarodiče, učitele, učitelky, asistentky, vychovatelky a ostatní zaměstnance školy. Schraňujte svoje diplomy, diplomy ostatních členů rodiny ze 48. ročníku pochodu "O Žižkův štít", a odevzdejte je (nebo jejich kopie) nejpozději ve středu 27.4. našim parlamenťákům. Ti nachozené a ujeté kilometry sečtou a dozvíme se, kolik společných km jsme na Daliborce urazili. SPORTU ZDAR!

pochod

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Datum konání akce

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme nejvýše 2 první třídy s celkovou kapacitou do 48 žáků.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky ZDE. Děti budou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců ZDE v režimu správního řízení a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. 

Kritéria přijetí:

  1. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v den zápisu ve…

Den otevřených dveří - jarmark!

Datum konání akce

jarmark